Zákazníci
     VIS
Receptury CZ
OBJEDNÁVKA APLIKACE
1 500 Kč
bez DPH
(1 815 Kč včetně DPH)

pro 1 subjekt za 1 rok užívání aplikace
Objednávka
Identifikační číslo organizace (IČ) *
Production
Veřejná informační služba, spol. s r.o.